Zasady udzielania zamówień publicznych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje, iż w przypadku udzielania zamówień, których wartość nie przekracza 130 000 zł netto, zastosowanie ma „Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł netto – wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych”, wprowadzony zarządzeniem nr 16/2022 Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie z dnia 26.08.2022 r.

  1. Zarządzenie 21_2023
  2. regulamin-zp
  3. zalacznik-nr-1-do-regulaminu-protokol-szacowania
  4. zalacznik-nr-2-do-regulaminu-zlecenie
  5. zalacznik-nr-3-do-regulaminu-wniosek-o-wszczecie
  6. zalacznik-nr-4-zapytanie-ofertowe
  7. zalacznik-nr-5-do-regulaminu-protokol-postepowania-wzor

Opublikował(a): Krystian Dutkiewicz

Ostatnia zmiana: